HVS Tasarım, 20 yıllık Bilenor Orman Ürünleri tecrübesiyle ve tasarımcı Heves BİLGİN koordinatörlüğünde ahşabın doğallığını, sıcaklığını ve sevgisini yansıtır.

 

HVS Tasarım olarak bütün uygulamalarımızda devlet kontrolünde kesilen, endüstriyel ormanlardan yararlanmakta- yız. Bu sistemde doğal yaşam ömrünü tamamlayan ağaçlar kesilerek yerlerine çok daha fazla adetle yeni fidanlar dikilmektedir. Bu sayede ülke ve dünyamızda orman varlığının artmasına katkı sağlanmaktadır.

 

Ayrıca HVS Tasarım Tema Vakfı ile ağaçlandırma faaliyetlerine destek vermekte, WWF üyeliği ile doğal hayatı koru- ma programlarına katılmaktadır. Bununla birlikte Ulusal Ahflap Birliği Üyeliği ile ahşaptan en az fire ve maksimum fay- da sağlamak için çalışmalar yürütmektedir.

 

Amacımız ülkemizde ahşabın hakettiği değerine tekrar ulaşmasıdır.